30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اتحادیه اروپا پس از تعرفه های ایالات متحده، واردات آلومینیوم را سریع می کند: اجرایی

تاثیر دوجانبه تراز 10 رئیس جمهور ایالات متحده در واردات آلومینیوم در اتحادیه اروپا قابل توجه است در طی سه تا چهار ماه از اجرای آلومینیوم اروپا، هرت گتز سخنگوی دوشنبه گفت که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تعرفه بخش 232 در برزیل، گتز گفت که آلومینیوم اولیه جایگزین شده است از بازار آمریكا از مراكز تولید كلیدی مانند روسیه و خاورمیانه تقریبا بلافاصله راه خود را به اتحادیه اروپا می رساند و طی شش تا نه ماه اروپا افزایش 35 درصدی از تولیدات آلومینیومی نیمه كاری كه قبلا محدود شده بود