30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ماکری ترامپ را به معافیت آرژانتین از تعرفه فولاد ایالات متحده می پردازد

رئیس جمهور آرژانتینی موریسیو ماکی هفته گذشته رئیس جمهور امریکا، دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور آمریکا نامزد کرد تا اختلاف نظر در مورد آرژانتین را از آمریکا درمورد 25 قانون تعرفه واردات فولاد کند. وزیر امور خارجه آرژانتین روز دوشنبه گفت: ماکری نگران تأثیر منفی بالقوه این اقدامات، ترامپ وعده داده شده است که درخواست مکرری برای آرژانتین را از هر اقدام محدود کننده ای که صادرات فولاد و آلومینیوم را به ایالات متحده تحمیل می کند محکوم کند. ماکری و ترامپ در 15 دقیقه تلفن خود را در روز جمعه مطبوعات