30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شیلی برنامه های Albemarle را تصویب می کند تا تولید لیتیوم را به 145000 تن در سال برساند

شیلی تاییدیه شرکت Albemarle شرکت مواد شیمیایی ایالات متحده را تایید کرد تا تولید لیتیوم را از ادعای خود در سالار داتاکاما، یکی از بزرگترین و رقابتی ترین منابع جهان در معرض مواد معدنی مورد نیاز این شرکت، اعلام کند. روز جمعه آلبمارل گفت که سازمان توسعه صنعتی شیلی CORFO این شرکت در سال 2043 تولید این محصول را تا 145000 مترمکعب سال کربناته لیتیوم معادل آن را تولید کرده است. این شرکت قصد دارد با استفاده از تکنولوژی جدید برای افزایش تولید لیتیوم از نمک استخراج شده از تله نمک افزایش یابد. خروجی اضافی از 2021 Wi