30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قیمت HRC ایالات متحده پس از تعرفه های فولادی بیشتر افزایش می یابد

ایالات متحده قیمت کالاهای هیدرولیکی را افزایش داد تا زمانی که شرکت های بازرگانی بازار را تحت تاثیر قرار دادند، تاثیرات احتمالی تعرفه های جدید فولادسازی جدید دانیالد ترامپ را با وزنی روزانه ایالات متحده مقایسه کردند. روزانه Platts TSI US HRC ارزیابی شد. محاسبه شده در 953 50 است. جمعه بدون تغییر در روز Trump در روز پنجشنبه امضا شده در 25 تعرفه واردات فولاد به USto اعمال می شود 23 مارس در حال حاضر تنها واردات از مکزیک و کانادا خواهد شد بدون تمدید می شود با این حال ممکن است برای کشور دیگری و یا productiontexclusion چند سرویس وجود دارد