30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نقطه TC / RC برای چین به 70 تا 81 دلار در هر تن می رسد در حالی که عرضه کنسانتره مس زیاد است

هزینه درمان و تصفیه نقطه ای برای کنسانتره واردات مس برای ذوب آهن چین به 81/70 میلیون و 7/8 سنت در هر هفته افزایش یافت و به ترتیب 1 و 50 و 15 دالر به ازاء یک هفته قبل از تولید چینی در ماه ژانویه افزایش یافت. با توجه به عرضه زیاد مواد معدنی، معامله گران متمرکز، شنیدند که حجم زیادی را عرضه می کنند اگرچه برخی از شركت های چینی نیاز داشتند كه پس از تعطیلات سال نو قمری، سهامشان را دوباره پر كنند، ذوب های عمده ای مانند جریان های فعلی كمتر از هدف خود بیش از 80 میلیون تن بود.