30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کارگران اعتصاب را در پالایشگاه روی پتروشیمی Nexa Resources در پرو پایان می دهند

عملیات در پالایشگاه روی Nexa Resources در Cajamarquilla پرو روز دوشنبه پس از اینکه کارگران یک اعتصاب پنج روزه را به پایان رساند، یک روز پس از یک اعتصاب پنج روزه، یک سازمان مجاهدین خلق، اعلام کرد که حدود 314 کارگر که ابزارهایی را در اختیار داشتند، در روز 5 مارس در پالایشگاه جنوب لیما، پس از تهدید به کار بازگردانده شدند. معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه پرو، اعلام کرد اعتصاب هفته گذشته غیر قانونی است. برای جلوگیری از اینکه پایگاه های ما توسط یک روند اخراج فرامرزی متوقف شده اند، مصمم به توقف اعتصاب شدند. دیاز در مصاحبه تلفنی گفت: این قطعنامه