30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Factbox: ترمال فولاد، تعرفه های تجارت آلومینیوم، مارس 12

  روزانه قیمت روزانه S amp P Global Platts برای کویل فولاد گرم فولاد آمریکایی، محصول نابجای ناسالم را به 849 تومان رسانده است که هفته گذشته بسته شدن اخبار مربوط به تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را تحت تاثیر قرار داده است. از روز اول مارس، روز دانیل تامپس اعلام کرد تا روز 9 مارس روز بعد از آنکه سفارشات خود را امضا کرد، قیمت HRC تقریبا 57 دلار افزایش یافت. 7 2 پادکست مربوطه ایجاد حس تعرفه Trump معیار آلومینیوم Platts US Midwest Transaction premium هفته را در 19 سنت پوند در هفته حفظ کرد. از پنجشنبه به عنوان علامت، بدون تغییر بود